Có 1 kết quả:

xuǎn xiù

1/1

xuǎn xiù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

draft (sports)