Có 1 kết quả:

xuǎn měi bǐ sài ㄒㄩㄢˇ ㄇㄟˇ ㄅㄧˇ ㄙㄞˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

beauty contest