Có 1 kết quả:

xuǎn yù

1/1

xuǎn yù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) seed selection
(2) breeding