Có 1 kết quả:

xuǎn gòu

1/1

xuǎn gòu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to select and purchase
(2) to buy