Có 1 kết quả:

xuǎn sòng

1/1

xuǎn sòng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to select and send over