Có 1 kết quả:

Xùn kè xiàn

1/1

Xùn kè xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Xunke county in Heihe 黑河[Hei1 he2], Heilongjiang