Có 1 kết quả:

Xùn ní

1/1

Xùn ní

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sunni (subdivision of Islam)