Có 1 kết quả:

Xùn ní pài

1/1

Xùn ní pài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

Sunni sect (of Islam)