Có 1 kết quả:

zhú tuì

1/1

zhú tuì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

repulse