Có 1 kết quả:

dì shàn ㄉㄧˋ ㄕㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to change progressively