Có 1 kết quả:

dì shàn

1/1

dì shàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to change progressively