Có 1 kết quả:

dì tiáo zi

1/1

dì tiáo zi

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to pass a message