Có 1 kết quả:

jìng tíng

1/1

jìng tíng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

very different