Có 1 kết quả:

dòu zuǐ

1/1

dòu zuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to banter