Có 1 kết quả:

tōng xìn wèi xīng ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

communications satellite