Có 1 kết quả:

tōng xìn wèi xīng

1/1

Từ điển Trung-Anh

communications satellite