Có 1 kết quả:

tōng pàn

1/1

tōng pàn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

local magistrate