Có 1 kết quả:

tōng xiàng

1/1

tōng xiàng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to lead to