Có 1 kết quả:

tōng shāng

1/1

tōng shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

having trading relations (of nations or regions)