Có 1 kết quả:

Tōng shān

1/1

Tōng shān

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Tongshan county in Xianning 咸寧|咸宁[Xian2 ning2], Hubei

Một số bài thơ có sử dụng