Có 1 kết quả:

tōng xīn cài

1/1

tōng xīn cài

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 蕹菜[weng4 cai4]