Có 1 kết quả:

tōng qì kǒng

1/1

tōng qì kǒng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) an airvent
(2) a louvre
(3) airflow orifice