Có 1 kết quả:

Tōng hǎi xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tonghai county in Yuxi 玉溪[Yu4 xi1], Yunnan