Có 1 kết quả:

tōng yòng chuàn xíng zǒng xiàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

Universal Serial Bus, USB (computer)