Có 1 kết quả:

Tōng yòng Diàn qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

General Electric (GE)