Có 1 kết quả:

tōng chàng

1/1

tōng chàng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) unobstructed
(2) clear