Có 1 kết quả:

tōng chēng

1/1

tōng chēng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) generic term
(2) general name for sth