Có 1 kết quả:

tōng xùn xié dìng

1/1

Từ điển Trung-Anh

communications protocol