Có 1 kết quả:

Tōng xǔ

1/1

Tōng xǔ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Tongxu county in Kaifeng 開封|开封[Kai1 feng1], Henan