Có 1 kết quả:

Tōng dào Dòng zú Zì zhì xiàn ㄊㄨㄥ ㄉㄠˋ ㄉㄨㄥˋ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tongdao Dong Autonomous County in Huaihua 懷化|怀化[Huai2 hua4], Hunan