Có 1 kết quả:

Tōng liáo shì

1/1

Từ điển Trung-Anh

Tongliao prefecture level city in Inner Mongolia