Có 1 kết quả:

tōng yóu

1/1

tōng yóu

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to have postal communications