Có 1 kết quả:

tōng guān wén dié

1/1

Từ điển Trung-Anh

passport