Có 1 kết quả:

sù kě dá

1/1

sù kě dá

giản thể

Từ điển Trung-Anh

scooter (loanword)