Có 1 kết quả:

sù kě dá ㄙㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄚˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

scooter (loanword)