Có 1 kết quả:

zào shān zuò yòng

1/1

zào shān zuò yòng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orogeny (geology)