Có 1 kết quả:

lián zuò

1/1

lián zuò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to treat as guilty those associated with an offender (family, neighbors etc)

Một số bài thơ có sử dụng