Có 1 kết quả:

Lián shān xiàn ㄌㄧㄢˊ ㄕㄢ ㄒㄧㄢˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Lianshan Zhuang and Yao autonomous county in Qingyuan 清远, Guangdong