Có 1 kết quả:

Lián zhōu

1/1

Lián zhōu

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lianzhou county level city in Qingyuan 清远, Guangdong