Có 1 kết quả:

Lián Zhàn

1/1

Lián Zhàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Lien Chan (1936-), Taiwanese politician, former vice-president and chairman of Guomintang