Có 1 kết quả:

lián jiē méi

1/1

lián jiē méi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

ligase