Có 1 kết quả:

lián jiā xiōng ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ ㄒㄩㄥ

1/1

Từ điển Trung-Anh

flail chest (medicine)