Có 1 kết quả:

lián bǐ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄧˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

compound ratio