Có 1 kết quả:

lián bǐ

1/1

lián bǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

compound ratio