Có 1 kết quả:

lián jié

1/1

lián jié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 聯結|联结[lian2 jie2]