Có 1 kết quả:

lián luò

1/1

lián luò

phồn thể

Từ điển phổ thông

liên lạc

Từ điển Trung-Anh

variant of 聯絡|联络[lian2 luo4]