Có 1 kết quả:

lián xì cí ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄘˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

copula (linguistics)