Có 1 kết quả:

lián xù

1/1

lián xù

phồn thể

Từ điển phổ thông

liên tục, nối liền

Từ điển Trung-Anh

(1) continuous
(2) in a row
(3) serial
(4) consecutive