Có 1 kết quả:

lián xù jiān shì ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ ㄐㄧㄢ ㄕˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

continuous monitoring