Có 1 kết quả:

lián xù tǐ

1/1

lián xù tǐ

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

continuum