Có 1 kết quả:

lián jiā ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄚ

1/1

Từ điển phổ thông

cái néo đập lúa