Có 1 kết quả:

lián yī qún ㄌㄧㄢˊ ㄧ ㄑㄩㄣˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) woman's dress
(2) frock
(3) gown