Có 1 kết quả:

lián mèi

1/1

lián mèi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

variant of 聯袂|联袂[lian2 mei4]

Một số bài thơ có sử dụng