Có 1 kết quả:

lián kù wà

1/1

lián kù wà

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) panty hose
(2) tights
(3) CL:雙|双[shuang1]